ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |

 • ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆରବ ପୋଷାକର ଚରିତ୍ର |

  ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆରବ ପୋଷାକର ଚରିତ୍ର | ଆରବୀୟମାନେ କେଉଁ କପଡା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପରି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କପଡା ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ | ଚାଇନାରେ ଏପରି କାରଖାନା ଅଛି ଯାହା ଆରବ ପୋଷାକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏବଂ t ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଧଳା ପୋଷାକ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ |

  ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବନା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଜଣକ ମୁଦି ପିନ୍ଧି ସାଧା ଧଳା, ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି | ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅଧିକ କ୍ଲାସିକ୍ ଆରବ ପୋଷାକ | ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧଳା ପୋଷାକକୁ “ଗୁଣ୍ଡୁରା”, “ଡିସ୍ ଡ୍ୟାସ୍” ଏବଂ ଆରବୀରେ “ଗିଲବାନ୍” କୁହାଯାଏ ....
  ଅଧିକ ପଢ
 • Kufis and prayer hat

  କୁଫିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟୋପି |

  ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୁଫି ପିନ୍ଧିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦା ard ି | ଯେହେତୁ କୁଫି ମୁସଲମାନ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଏକ ପରିଚିତ ପୋଷାକ, ତେଣୁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କୁଫି ରହିବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ ଯାହା ଦ୍ he ାରା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ମୁସଲିମ ଆମେରିକାରେ, ଆମର ଦଶହରା ...
  ଅଧିକ ପଢ